Kdo smo

TomTek, Tomaž Tekavec, s.p. (v nadaljevanju besedila “TomTek”). Naš spletni naslov je: https://tomtek.si (v nadaljevanju besedila v nadaljevanju “spletno mesto”).  

Splošno

TomTek spoštuje vašo pravico do zasebnosti in si prizadeva zagotoviti najvišjo raven varstva vaših osebnih podatkov. Zato se zavezujemo, da bomo pri izvajanju svojih dejavnosti ravnali v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zlasti z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen tega pravilnika o zasebnosti je seznaniti vas z nameni, za katere bomo pridobili vaše osebne podatke in kako jih bomo uporabljali, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas in kako lahko te pravice uveljavljate. TomTek se zavezuje, da bodo osebni podatki, ki jih boste posredovali, uporabljeni v skladu s Politiko zasebnosti in ne bodo prodani, posojeni ali kako drugače posredovani tretjim osebam, razen v primerih, določenih v tem pravilniku.  

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je TomTek, Tomaž Tekavec s.p., Gorenje 24, 1332 Stara Cerkev, Slovenija, info@tomtek.eu. Ta politika zasebnosti velja za:

 • uporabnike našega spletnega mesta,
 • prejemnike naših novic,
 • udeležence naših dogodkov,
 • končne uporabnike naših storitev (vključno z uporabniki naše spletne trgovine, udeleženci naših nagradnih iger, posamezniki, ki naročijo brezplačne vzorce na naših spletnih straneh, člani kluba zvestobe TomTek),
 • kandidati, ki se prijavljajo na naša prosta delovna mesta.

 

Osebni podatki, ki jih zbiramo

Vaše osebne podatke obdelujemo samo na podlagi jasno opredeljenih in zakonitih namenov, ki so opredeljeni v tej Politiki zasebnosti. Podjetje TomTek je zavezano načelu zmanjševanja količine podatkov, kar pomeni, da zbiramo, shranjujemo in obdelujemo samo podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev namenov, za katere so bili zbrani. Vaše osebne podatke zbiramo neposredno od vas (npr. osebne podatke posredujete ob naročilu naših storitev, udeležbi na naših dogodkih ali poizvedbah). Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih evidenc. Osebni podatki, ki jih obdelujemo, lahko vključujejo:

 • splošne podatke o vas – npr. ime in priimek (vključno s predpono ali nazivom), spol, starost in datum rojstva,
 • kontaktne podatke – npr. naslov, poslovni naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko, telefonsko številko vašega osebnega mobilnega telefona;
 • podatki o vašem poklicu – npr. podatki o vaši izobrazbi, akademski naziv, strokovne kvalifikacije, zaposlitev / položaj / vloga, specializacija, referenčna številka računa stranke,
 • članstvo v strokovnih organih, vaš življenjepis,
 • tehnične informacije in informacije o interakciji – npr:
  • informacije o napravi, ki jo uporabljate za interakcijo z nami, informacije o prejšnjih interakcijah ali informacije o danih predstavitvah,
  • informacije o vaših željah glede stikov ali želenem komunikacijskem kanalu ter
  • informacije o času, ki ste ga preživeli v interakciji z nami, lokaciji teh interakcij in vašem odzivu na različne interakcije z našim predstavnikom.

 

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni le za namene, za katere so bili posredovani. Če se bo pojavila potreba po kakršni koli nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in vas prosili za soglasje.

Splošni nameni obdelave

V tem razdelku so navedeni nameni obdelave, ki so lahko pomembni za končne uporabnike:

 • Izpolnjevanje zahtev, določenih z zakoni in drugimi predpisi. V nekaterih primerih lahko zakoni in predpisi zahtevajo, da obdelujemo ali posredujemo vaše osebne podatke. V takih primerih vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakona; takšna obdelava ali sporočanje osebnih podatkov je obvezno.
 • Hramba podatkov o neuspešnem zaposlovanju, ki so jih predložili kandidati. Ime, priimek, e-pošta, naslov, mobilni telefon in življenjepis se uporabljajo za namen izvajanja zaposlovanja in obveščanja o aktualnih prostih delovnih mestih. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Soglasje za prejemanje promocijskih sporočil lahko kadar koli prekličete. Za več informacij glejte poglavje z naslovom “Vaše pravice”.
 • Izvedba nagradnih iger, ki jih organizira TomTek. Ime, priimek, spol, starost, e-pošta in naslov se uporabljajo za namene izvajanja nagradnih iger. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Soglasje za prejemanje promocijskih sporočil lahko kadar koli prekličete. Za več informacij glejte poglavje z naslovom “Vaše pravice”.
 • Omogočanje dostopa in uporabe kluba zvestobe TomTek. Ime, priimek, spol, starost, e-pošta, naslov, zgodovina nakupov in nagradni predmeti se uporabljajo za namene kluba zvestobe. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Soglasje za prejemanje promocijskih sporočil lahko kadar koli prekličete. Za več informacij glejte poglavje z naslovom “Vaše pravice”.
 • Komuniciranje z uporabniki na podlagi vaše zahteve, ne glede na kanal zahteve (e-pošta, izpolnitev kontaktnega obrazca na našem spletnem mestu, telefonski klic itd.). Ime, priimek, spol, starost, e-pošta in naslov se uporabljajo za namene odgovora na vašo zahtevo. Ti podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa za seznanjanje naših strank z dodatnimi informacijami in predstavitvami z namenom izboljšanja naših storitev. Več informacij o zakonitem interesu kot podlagi za obdelavo osebnih podatkov najdete v oddelku 6 te politike.
 • Razpošiljanje novic končnim uporabnikom. Ime, priimek, spol, starost, elektronska pošta in naslov se uporabljajo za distribucijo novic. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve. Soglasje za prejemanje promocijskih sporočil lahko kadar koli prekličete. Za več informacij glejte poglavje z naslovom “Vaše pravice”. Razpošiljanje novic se izvaja na podlagi osnovne prilagoditve vsebine glede na izdelke, za katere ste izrazili zanimanje ali jih kupili v naši spletni trgovini. Takšno prilagajanje se izvaja na podlagi našega zakonitega interesa za seznanjanje naših strank z dodatnimi informacijami in predstavitvami z namenom izboljšanja našega portfelja storitev.
 • Razpošiljanje novic našim partnerjem in potencialnim partnerjem. Za pošiljanje novic se uporabljajo ime, priimek in e-pošta. Ti podatki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa za lažje učinkovito in uspešno upravljanje in vodenje našega poslovanja. Več informacij o zakonitem interesu kot podlagi za obdelavo osebnih podatkov najdete v poglavju 6 te politike.

Nameni, povezani z zagotavljanjem storitve spletne trgovine

Ta kategorija zajema namene obdelave, povezane z uporabo spletne trgovine:

 • Omogočanje uporabniškega dostopa in uporabe spletnega računa TomTek, ki je na voljo v spletni trgovini (uporaba spletne trgovine z registracijo). Ime, priimek, spol, e-pošta in naslov se uporabljajo za izvedbo spletnega nakupa. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve. Soglasje za prejemanje promocijskih sporočil lahko kadar koli prekličete. Za več informacij glejte poglavje z naslovom “Vaše pravice”.
 • Statistične analize podatkov o strankah, naročilih in potencialnih kupcih. Ti podatki se obdelujejo na podlagi našega pravnega interesa za optimizacijo oglaševanja in poslovanja družbe TomTek. Če bi družba TomTek ugotovila potrebo po nadaljnji obdelavi osebnih podatkov za namene, ki niso združljivi z zgoraj navedenimi nameni, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas prosili za soglasje glede takšne obdelave.

 

Mediji

Če na spletno mesto nalagate slike, se izogibajte nalaganju slik z vgrajenimi podatki o lokaciji (EXIF GPS). Obiskovalci spletnega mesta lahko s slik na spletnem mestu prenesejo in izločijo vse podatke o lokaciji.

 

Vdelana vsebina z drugih spletnih mest

Članki na tem spletnem mestu lahko vključujejo vdelano vsebino (npr. videoposnetke, slike, članke itd.). Vdelana vsebina z drugih spletnih mest se obnaša popolnoma enako, kot če bi obiskovalec obiskal drugo spletno mesto.

Ta spletna mesta lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, vgrajujejo dodatno sledenje tretjih oseb in spremljajo vašo interakcijo z vdelano vsebino, vključno s sledenjem vaše interakcije z vdelano vsebino, če imate račun in ste prijavljeni na to spletno mesto.

 

Uporabniki podatkov

Upravljavec lahko vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam. Dostop tretjih oseb do podatkov in obdelava podatkov s strani teh oseb sta omejena na namene, za katere so bili ti podatki zbrani. Vse tretje osebe, ki jim lahko posredujemo vaše osebne podatke, so zavezane k spoštovanju veljavnih zakonov in predpisov ter določb tega pravilnika o zasebnosti. Zagotovili bomo, da bo tretjim osebam dostop omogočen le za namene, določene v tej politiki. Sprejeli bomo ustrezne ukrepe, s katerimi bomo zagotovili, da bo dostop do vaših osebnih podatkov omogočen le zaposlenim pri zgoraj navedenih tretjih osebah, ki potrebujejo dostop do osebnih podatkov za opravljanje svojega dela.

Dostop do osebnih podatkov omejujemo tako na družbo TomTek kot na zaposlene v naših povezanih družbah. Vsi zaposleni, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so odgovorni za varovanje osebnih podatkov, ki jih obdelujejo.

V skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in zasebnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi bomo zagotovili, da bodo vaši osebni podatki pri vsakem prenosu ostali varni in zanesljivi. Te ukrepe bomo opredelili s sklenitvijo ustreznih pogodbenih okvirov, ki bodo določali varstvo osebnih podatkov.

 

Pravna podlaga za uporabo osebnih podatkov

Razlogi, na podlagi katerih uporabljamo vaše osebne podatke:

 • Vaša izrecna privolitev – občasno vas lahko zaprosimo za privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov za enega ali več namenov. Za več informacij o pravicah, ki jih imate, kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, glejte poglavje z naslovom “Vaše pravice”,
 • Zakoniti interesi – uporaba vaših osebnih podatkov nam pomaga upravljati in izboljševati naše delovanje ter zmanjšati motnje pri zagotavljanju storitev. Poleg tega nam uporaba vaših osebnih podatkov omogoča, da je naša komunikacija za vas bolj ustrezna in prilagojena, vaša izkušnja z našimi storitvami in izdelki pa je učinkovita in uspešna. Zakoniti interesi lahko vključujejo:
  • omogočanje učinkovitega in uspešnega upravljanja in vodenja našega poslovanja,
  • omogočanje hitrega in enostavnega dostopa do izdelkov našim strankam,
  • ohranjanje skladnosti z našimi notranjimi postopki in politikami upravljanja odnosov s strankami,
  • zagotavljanje sodobnih rešitev pri komuniciranju s strankami v zvezi z zdravili;
  • seznanjanje naših strank z dodatnimi informacijami in predstavitvami za izboljšanje naših storitev.

Kadar koli bomo vaše osebne podatke obdelovali na podlagi zakonitih interesov, bomo to izrecno navedli v tem pravilniku ali vas o tem predhodno obvestili na posebnem obrazcu.

 • Pogodbeno ali predpogodbeno razmerje – vaši osebni podatki se obdelujejo, kadar je to potrebno za namen sklenitve in izvajanja pogodbe z vami. Vaše osebne podatke obdelujemo za čas trajanja pogodbenega roka, vključno z garancijskimi ali drugimi pogoji, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe (npr. izpolnjevanje vaših naročil v spletni trgovini).
 • Zakonodaja – vaše osebne podatke obdelujemo, kadar to zahteva zakonodaja (npr. davčna zakonodaja).

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo v skladu z zakoni in predpisi, ste dolžni posredovati. Svoje osebne podatke posredujete za namen sklenitve (in izvajanja) pogodbe na prostovoljni osnovi. Kljub temu opozarjamo, da če nam ne posredujete osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za zagotavljanje določene storitve, te storitve ne bomo mogli zagotoviti (npr. ob nakupu v naši spletni trgovini je treba posredovati svoj elektronski naslov, da lahko izpolnimo vaše naročilo).

Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve, je posredovanje osebnih podatkov vedno prostovoljno in brez negativnih posledic za vas. Kljub temu želimo poudariti, da nekaterih storitev ne bomo mogli zagotavljati brez vaše privolitve ali po tem, ko boste privolitev preklicali (npr. uporaba TomTek kluba zvestobe).

 

Obdobje hrambe

Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z zakoni in predpisi, hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje namenov, za katere so bili podatki zbrani.

Kadar je obdobje hrambe osebnih podatkov predpisano z zakonom, podatke hranimo v skladu z določbami veljavne zakonodaje.

Kadar je podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pogodba, obdobje hrambe traja ves čas trajanja pogodbe, vključno z garancijskim ali drugim obdobjem, ki izhaja iz sklenjene pogodbe.

Kadar zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše izrecne privolitve, vaše osebne podatke hranimo trajno ali do preklica. V primeru, da bo namen, za katerega smo obdelovali vaše podatke, izpolnjen, bomo vaše podatke izbrisali, tudi če soglasja ne boste preklicali. Ko na primer organiziramo nagradno igro, je namen zbiranja in obdelave podatkov izpolnjen, ko so nagrade podeljene, zato bomo izbrisali vse podatke udeležencev (razen tistih, ki so potrebni iz pravnih razlogov), tudi če ne predložite preklica, saj je namen zbiranja podatkov izpolnjen (tj. nagrade so bile podeljene).

 

Metode varovanja podatkov

TomTek se zavezuje, da bo varoval osebne podatke, ki nam jih posredujete. TomTek bo storil vse, da bo osebne podatke zaščitil pred kakršno koli kršitvijo in zlorabo.

Osebne podatke hranimo v papirni ali digitalni obliki. Vsi papirni dokumenti z vašimi osebnimi podatki so shranjeni v zaščitenih prostorih, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo naključno ali namerno uničenje, izgubo, poškodbo, spremembo in nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Tehnični in organizacijski ukrepi, ki jih uporabljamo za zaščito vaših osebnih podatkov, med drugim vključujejo:

 • redno varnostno kopiranje, ki je ustrezno zaščiteno,
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov,
 • redno usposabljanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov in nadzor nad delom zaposlenih,
 • sistem gesel,
 • uporaba ustrezne programske zaščite.

Po izteku obdobja hrambe ali preklicu pridobljene privolitve se podatki (vključno z njihovimi kopijami) nemudoma, nepopravljivo in trajno izbrišejo. Prav tako se trajno uničijo ali izbrišejo vsi nosilci osebnih podatkov, na katerih se ti podatki nahajajo.

Če pride do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o tem nemudoma obvestili pristojni nadzorni organ. Če bi v primeru kršitve varstva osebnih podatkov obstajal sum kaznivega dejanja, bomo nemudoma obvestili policijo ali pristojno tožilstvo.

Če pride do visoko tvegane kršitve varstva osebnih podatkov, ki vključuje pravice in svoboščine posameznikov, katerih osebne podatke obdelujemo, vas bomo o taki kršitvi obvestili brez nepotrebnega odlašanja.

 

Vaše pravice

TomTek zagotavlja, da lahko uveljavljate vse pravice, ki jih imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Prekinitev naročnine na novice o izdelkih. Če ne želite biti več obveščeni o izdelkih, ki jih tržijo TomTek in njene povezane družbe, nas lahko kontaktirate na info@tomtek.eu. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od TomTek kadar koli zahteva, da:

 • Potrdi, ali se podatki, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelujejo ali ne.
 • Omogočiti dostop do osebnih podatkov.
 • Dostop do osebnih podatkov bo odobren le, ko bomo potrdili, da se vaši osebni podatki obdelujejo. Pravico imate zahtevati informacije o tem, kateri podatki se obdelujejo in kakšen je vir teh informacij.
 • Omogočiti popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Poskrbite, da nas čim prej obvestite o vsaki spremembi vaših osebnih podatkov, saj lahko le tako zagotovimo točnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih hranimo. O morebitnih spremembah nas lahko obvestite z uporabo kontaktov, navedenih v oddelku 10 te politike.
 • Omogočiti izpis osebnih podatkov, ki nam jih je posameznik posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Omogočiti pravico do izbrisa osebnih podatkov (tj. pravico biti pozabljen): Pravica do izbrisa osebnih podatkov je omejena, saj ne moremo izbrisati osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonov in predpisov ali na podlagi pogodbenega razmerja med nami (vključno z garancijskimi in drugimi roki, ki lahko izhajajo iz določene pogodbe).
 • Omogočiti pravico do omejitve obdelave (npr. zahteva po omejitvi obdelave je mogoča, ko izvajamo preverjanje celovitosti osebnih podatkov, ki jih obdelujemo).
 • Omogočiti pravico do ugovora obdelavi: Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov je omejena na obdelavo, ki temelji na zakonitem interesu (primeri, ko je zakoniti interes podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, so navedeni v tej politiki ali pa vas bomo o tem predhodno obvestili), in obdelavo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Omogočiti prenosljivost podatkov in posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ali jih neposredno sporočiti drugemu upravljavcu.
 • Omogočiti pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena pred tem preklicem.

Privolitev lahko posameznik prekliče na način, ki je določen v tej Politiki zasebnosti. Umik privolitve za vas ne povzroči nobenih negativnih posledic. Ko umaknete privolitev, vam ne bomo ponudili določenih storitev, če so te storitve takšne narave, da jih ne moremo opraviti, ne da bi vi posredovali vaše osebne podatke (npr. brez obdelave vašega e-poštnega naslova vam ne moremo zagotoviti storitev obveščanja po e-pošti). Vsak posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico vložiti pritožbo zoper nas pri informacijskem pooblaščencu.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da nas kontaktirate po elektronski pošti na naslov: s predmetom sporočila Varstvo osebnih podatkov.

TomTek se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v zakonsko določenih rokih.

 

Opredelitve pojmov

V tem razdelku so opredeljeni izrazi, ki se uporabljajo v tej politiki.

 • Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, zlasti: ime, identifikacijska številka, spletni identifikatorji ter dejavniki, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto posameznika.
 • Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja z osebnimi podatki in vključuje zlasti zbiranje, urejanje, shranjevanje, spreminjanje, pregledovanje, iskanje in brisanje takih podatkov.
 • Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Za namene tega pravilnika je upravljavec TomTek.
 • Obdelovalec je fizična ali pravna oseba ter javni organ ali agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • Končni uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja naše storitve (vključno z uporabniki spletne trgovine, člani klubov zvestobe itd.)

 

Spremembe

Pridržujemo si pravico do rednih sprememb tega pravilnika o zasebnosti, da ga prilagodimo trenutnim razmeram in zakonodaji o varstvu osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred posredovanjem kakršnih koli osebnih podatkov preverite posodobljeno različico, saj boste tako seznanjeni z morebitnimi spremembami ali posodobitvami.