SPLOŠNA DOLOČILA

To spletno mesto upravlja TomTek, Tomaž Tekavec s.p. (v nadaljevanju TomTek). Na celotnem spletnem mestu se izrazi “mi”, “nas” in “naše” nanašajo na TomTek. TomTek ponuja to spletno mesto, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tem mestu, vam, uporabniku, pod pogojem, da sprejmete vse tukaj navedene pogoje, pravila in obvestila.
Z obiskom našega spletnega mesta in/ali nakupom pri nas sodelujete v naši “storitvi” in se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji (“pogoji storitve”, “pogoji”), vključno s tistimi dodatnimi pogoji in pravili, na katere se sklicuje ta spletna stran in/ali so na voljo prek hiperpovezave. Ti pogoji storitve veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, med drugim za uporabnike, ki so bralci, prodajalci, stranke, trgovci in/ali avtorji vsebine.
Pred dostopom do našega spletnega mesta ali njegovo uporabo natančno preberite te pogoje uporabe. Z dostopom do katerega koli dela spletnega mesta ali z njegovo uporabo se strinjate, da vas ti Pogoji uporabe storitev zavezujejo. Če se ne strinjate z vsemi pogoji te pogodbe, ne smete dostopati do spletnega mesta ali uporabljati katere koli storitve. Če se ti Pogoji uporabe storitev štejejo za ponudbo, je njen sprejem izrecno omejen na te Pogoje uporabe storitev.
Za vse nove funkcije ali orodja, ki se dodajo trenutni trgovini, prav tako veljajo Pogoji uporabe storitev. Najnovejšo različico Pogojev uporabe storitev lahko kadar koli pregledate na tej strani. Pridržujemo si pravico, da posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh Pogojev uporabe storitev z objavo posodobitev in/ali sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate to stran za spremembe. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta ali dostop do njega po objavi kakršnih koli sprememb pomeni sprejetje teh sprememb.
Naša trgovina gostuje v storitvi WooCommerce. Zagotavljajo nam platformo za spletno e-trgovino, ki nam omogoča, da vam prodajamo svoje izdelke in storitve.

ČLEN 1 – POGOJI SPLETNE TRGOVINE

S strinjanjem s temi pogoji uporabe spletne trgovine izjavljate, da ste polnoletni vsaj v državi ali pokrajini stalnega prebivališča ali da ste polnoletni v državi ali pokrajini stalnega prebivališča in ste nam dali soglasje, da lahko to spletno mesto uporabljajo tudi vaši mladoletni vzdrževani člani.
Naših izdelkov ne smete uporabljati v nezakonite ali nedovoljene namene, prav tako pri uporabi storitve ne smete kršiti nobenih zakonov v vaši pristojnosti (med drugim tudi zakonov o avtorskih pravicah).
Ne smete prenašati nobenih računalniških virusov ali kakršne koli kode uničujoče narave.
Kršitev ali kršitev katerega koli od pogojev bo imela za posledico takojšnjo prekinitev vaših storitev.

ČLEN 2 – SPLOŠNI POGOJI

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga komurkoli zavrnemo storitev.
Zavedate se, da se vaša vsebina (brez podatkov o kreditnih karticah) lahko prenaša nešifrirano in vključuje (a) prenose po različnih omrežjih in (b) spremembe zaradi skladnosti in prilagajanja tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav. Podatki o kreditnih karticah so med prenosom po omrežjih vedno šifrirani.
Strinjate se, da brez našega izrecnega pisnega dovoljenja ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali nobenega dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega je storitev zagotovljena.
Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so vključeni le zaradi lažjega razumevanja in ne omejujejo ali kako drugače vplivajo na te pogoje.

ČLEN 3 – TOČNOST, POPOLNOST IN PRAVOČASNOST INFORMACIJ

Nismo odgovorni, če informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, niso točne, popolne ali aktualne. Gradivo na tem spletnem mestu je namenjeno le splošnim informacijam in se nanj ne smete zanašati ali ga uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali ažurnejšimi viri informacij. Vsako zanašanje na gradivo na tem spletnem mestu je na lastno odgovornost.
To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije nujno niso aktualne in so vam na voljo le za referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodabljati informacij na našem spletnem mestu. Strinjate se, da je vaša odgovornost, da spremljate spremembe na našem spletnem mestu.

ČLEN 4 – SPREMEMBE STORITVE IN CEN

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali prekinemo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino) brez predhodnega obvestila.
Nismo odgovorni vam ali tretji osebi za kakršno koli spremembo, spremembo cen, začasno ali trajno ukinitev storitve.

ČLEN 5 – IZDELKI ALI STORITVE

Določeni izdelki ali storitve so lahko na voljo izključno prek spletnega mesta. Ti izdelki ali storitve imajo lahko omejene količine in jih je mogoče vrniti ali zamenjati le v skladu z našimi pravili o vračilih in reklamacijah.
Potrudili smo se, da bi čim natančneje prikazali barve in slike naših izdelkov, ki so prikazani v trgovini. Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz katere koli barve na vašem računalniškem monitorju natančen.
Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni, omejiti prodaje naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, geografski regiji ali pristojnosti. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico, da omejimo količine vseh izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cene izdelkov se lahko spremenijo kadar koli in brez predhodnega obvestila, po naši izključni presoji. Pridržujemo si pravico, da kadar koli prenehamo uporabljati kateri koli izdelek. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je neveljavna, kjer je to prepovedano.
Ne jamčimo, da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ga kupite ali pridobite, izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo napake v storitvi odpravljene.

ČLEN 6 – TOČNOST PODATKOV O OBRAČUNU IN RAČUNU

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo katerokoli naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, gospodinjstvo ali naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim uporabniškim računom ali v okviru istega uporabniškega računa, iste kreditne kartice in/ali naročila, ki uporabljajo isti računski in/ali dostavni naslov. Če spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo o tem poskušali obvestiti tako, da bomo stopili v stik z elektronskim naslovom in/ali naslovom/telefonsko številko, ki ste ju navedli ob oddaji naročila. Pridržujemo si pravico, da omejimo ali prepovemo naročila, za katera se po naši presoji zdi, da so jih oddali trgovci, preprodajalci ali distributerji.
Strinjate se, da boste za vse nakupe v naši trgovini zagotovili aktualne, popolne in točne podatke o nakupu in računu. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili podatke o računu in druge podatke, vključno z vašim e-poštnim naslovom ter številkami in datumi veljavnosti kreditnih kartic, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.
Za več podrobnosti si oglejte naša pravila o vračilih in reklamacijah.

ČLEN 7 – IZBIRNA (DIGITALNA) ORODJA

Zagotovimo vam lahko dostop do (digitalnih) orodij tretjih oseb, ki jih ne spremljamo, nad njimi nimamo nadzora in jih ne vnašamo.
Potrjujete in se strinjate, da dostop do takšnih (digitalnih) orodij zagotavljamo “kot je” in “kot je na voljo” brez kakršnih koli jamstev, izjav ali pogojev in brez kakršne koli potrditve. Nimamo nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz vaše uporabe izbirnih (digitalnih) orodij tretjih oseb ali bila z njo povezana.
Vsako uporabo neobveznih (digitalnih) orodij, ki so na voljo prek spletnega mesta, izvajate na lastno odgovornost in po lastni presoji, pri čemer se morate prepričati, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi ustrezni ponudniki tretjih oseb zagotavljajo (digitalna) orodja, in da se z njimi strinjate.
V prihodnosti lahko prek spletnega mesta ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih (digitalnih) orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve prav tako veljajo ti Pogoji uporabe storitev.

ČLEN 8 – POVEZAVE S TRETJIMI OSEBAMI

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vključujejo gradiva tretjih oseb.
Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezana z nami. Nismo odgovorni za preverjanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti ter ne jamčimo in ne bomo imeli nobene odgovornosti za gradiva ali spletna mesta tretjih oseb ali za kakršno koli drugo gradivo, izdelke ali storitve tretjih oseb.
Ne odgovarjamo za nobeno škodo ali poškodbe, povezane z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebine ali drugih transakcij, opravljenih v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Preden se lotite kakršne koli transakcije, skrbno preglejte pravila in prakse tretjih oseb ter se prepričajte, da jih razumete. Pritožbe, zahtevke, pomisleke ali vprašanja v zvezi z izdelki tretjih oseb je treba nasloviti na tretjo osebo.

ČLEN 9 – KOMENTARJI UPORABNIKOV, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGE PRIJAVE

Če na našo zahtevo pošljete določene posebne prijave (na primer prijave na natečaj) ali brez naše zahteve pošljete ustvarjalne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, bodisi prek spleta, elektronske pošte, po pošti ali kako drugače (skupaj imenovani “komentarji”), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev uredimo, kopiramo, objavimo, distribuiramo, prevedemo in drugače uporabimo v katerem koli mediju vse vaše komentarje, ki nam jih posredujete. Nismo in ne bomo dolžni (1) varovati zaupnosti nobenih komentarjev (razen v primeru, da vsebujejo občutljive osebne podatke); (2) plačati nadomestila za komentarje; ali (3) odgovoriti na komentarje.
Spremljamo, urejamo ali odstranjujemo vsebine, za katere po lastni presoji ugotovimo, da so nezakonite, žaljive, grozeče, žaljive, obrekljive, pornografske, nespodobne ali kako drugače sporne ali kršijo intelektualno lastnino katere koli stranke ali te pogoje uporabe storitev, vendar nismo dolžni tega storiti.
Strinjate se, da s svojimi komentarji ne boste kršili nobene pravice tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostnimi ali drugimi osebnimi ali lastninskimi pravicami. Poleg tega se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali žaljivega ali kako drugače nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali kakršnega koli računalniškega virusa ali druge škodljive programske opreme, ki bi lahko kakor koli vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da niste vi, ali kako drugače zavajati nas ali tretje osebe glede izvora komentarjev. Sami ste odgovorni za vse svoje komentarje in njihovo točnost. Za komentarje, ki jih objavite vi ali katera koli tretja oseba, ne prevzemamo nobene odgovornosti in ne odgovarjamo zanje.

ČLEN 10 – OSEBNE INFORMACIJE

Vaše posredovanje osebnih podatkov prek trgovine ureja naš Pravilnik o zasebnosti.

ČLEN 11 – NAPAKE, NETOČNOSTI IN OPUSTITVE

Občasno se lahko na našem spletnem mestu ali v storitvi pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila) popravimo vse napake, netočnosti ali opustitve ter spremenimo ali posodobimo informacije ali prekličemo naročila, če so informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu netočne.
Ne prevzemamo nobene obveznosti, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, med drugim tudi informacije o cenah, razen če to zahteva zakon. Noben določen datum posodobitve ali osvežitve, ki se uporablja v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, ne sme pomeniti, da so bile vse informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu spremenjene ali posodobljene.

ČLEN 12 – PREPOVEDANE UPORABE

Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih uporabe storitev, vam je prepovedana uporaba spletnega mesta ali njegove vsebine: (a) za nezakonite namene; (b) za nagovarjanje drugih k izvajanju ali sodelovanju pri nezakonitih dejanjih; (c) za kršenje mednarodnih, zveznih, pokrajinskih ali državnih predpisov, pravil, zakonov ali lokalnih odlokov; (d) za kršenje naših pravic intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine drugih; (e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, klevetati, poniževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, narodnosti ali invalidnosti; (f) predložiti lažnih ali zavajajočih informacij; (g) nalagati ali prenašati računalniških virusov ali katere koli druge vrste zlonamerne kode, ki bo ali bi lahko bila uporabljena na kakršen koli način, ki bi vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta; (h) zbirati ali slediti osebnim podatkom drugih; (i) za pošiljanje nezaželene pošte, phishing ali druge spletne prevare; (j) za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) za vmešavanje v varnostne funkcije storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta ali za izogibanje tem funkcijam. Pridržujemo si pravico, da zaradi kršitve katere koli od prepovedanih uporab prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta.

ČLEN 13 – ZAVRNITEV JAMSTEV; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, ne predstavljamo in ne zagotavljamo, da bo vaša uporaba naše storitve neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.
Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki jih lahko dobite z uporabo storitve, točni ali zanesljivi.
Strinjate se, da lahko občasno odstranimo storitev za nedoločen čas ali kadar koli prekličemo storitev, ne da bi vas o tem obvestili.
Izrecno se strinjate, da je vaša uporaba ali nezmožnost uporabe storitve izključno na vašo odgovornost. Storitev ter vsi izdelki in storitve, ki vam jih zagotavljamo prek storitve, so (razen če to izrecno navedemo) zagotovljeni “takšni, kakršni so” in “na voljo” za vašo uporabo, brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih zagotovil ali pogojev, vključno z vsemi implicitnimi zagotovili ali pogoji o primernosti za prodajo, prodajni kakovosti, primernosti za določen namen, trajnosti, naslovu in nedotakljivosti.
V nobenem primeru niso TomTek uradniki, zaposleni, pridruženi subjekti, zastopniki, izvajalci, pripravniki, dobavitelji, ponudniki storitev ali dajalci licenc odgovorni za kakršno koli poškodbo, izgubo, zahtevek ali kakršno koli neposredno, posredno, naključno, kazensko, posebno ali posledično škodo kakršne koli vrste, vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, izgubo prihodkov, izgubo prihrankov, izgubo podatkov, nadomestne stroške ali podobno škodo, ki bi temeljila na pogodbi, prekršku (vključno z malomarnostjo), strogi odgovornosti ali na drugi podlagi, ki izhajajo iz vaše uporabe katere koli storitve ali katerih koli izdelkov, pridobljenih s storitvijo, ali za kakršne koli druge zahtevke, ki so kakor koli povezani z vašo uporabo storitve ali katerega koli izdelka, med drugim tudi za napake ali opustitve v kateri koli vsebini ali za kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe storitve ali katere koli vsebine (ali izdelka), objavljene, posredovane ali drugače dostopne prek storitve, tudi če ste bili obveščeni o njihovi možnosti. Ker nekatere države ali pristojnosti ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, je v takšnih državah ali pristojnosti naša odgovornost omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

ČLEN 14 – ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste družbi TomTek, podružnicam, partnerjem, vodjem, direktorjem, zastopnikom, izvajalcem, dajalcem licenc, ponudnikom storitev, podizvajalcem, dobaviteljem, pripravnikom in zaposlenim povrnili škodo, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki jo bo povzročila tretja oseba zaradi ali zaradi vaše kršitve teh pogojev uporabe storitev ali dokumentov, na katere se ti nanašajo, ali zaradi vaše kršitve zakona ali pravic tretje osebe.

ČLEN 15 – LOČLJIVOST

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev uporabe storitev nezakonita, nična ali neizvršljiva, je takšna določba kljub temu izvršljiva v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, neizvršljivi del pa se šteje za ločenega od teh Pogojev uporabe storitev, pri čemer takšna določitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih preostalih določb.

ČLEN 16 – PRENEHANJE

Obveznosti in obveznosti strank, ki so nastale pred datumom prekinitve, ostanejo v vseh pogledih veljavne tudi po prekinitvi te pogodbe.
Ti Pogoji uporabe storitev veljajo, dokler jih ne prekinete vi ali mi. Te Pogoje storitve lahko kadar koli prekinete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev, ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto.
Če po naši izključni presoji ne izpolnjujete ali sumimo, da ne izpolnjujete katerega koli pogoja ali določbe teh Pogojev uporabe storitev, lahko tudi mi kadar koli in brez predhodnega obvestila prekinemo to pogodbo, vi pa ostanete dolžni plačati vse zneske do vključno datuma prekinitve; in/ali v skladu s tem vam lahko zavrnemo dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).

ČLEN 17 – CELOTNA POGODBA

Če ne uveljavljamo ali ne izvršujemo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev uporabe storitev, to ne pomeni, da smo se taki pravici ali določbi odpovedali.
Ti Pogoji uporabe storitev in vsi pravilniki ali pravila delovanja, ki jih objavimo na tem spletnem mestu ali v zvezi s storitvijo, predstavljajo celoten sporazum in dogovor med vami in nami ter urejajo vašo uporabo storitve in nadomeščajo vse predhodne ali sočasne sporazume, sporočila in predloge, ustne ali pisne, med vami in nami (med drugim tudi vse predhodne različice Pogojev uporabe storitev).
Morebitne nejasnosti pri razlagi teh Pogojev uporabe storitev se ne bodo razlagale v škodo stranke, ki je pripravila osnutek.

ČLEN 18 – VELJAVNO PRAVO

Te Pogoje uporabe storitev in vse ločene pogodbe, s katerimi vam zagotavljamo storitve, ureja in razlaga slovenska zakonodaja.

ČLEN 19 – SPREMEMBE POGOJEV UPORABE STORITEV

Najnovejšo različico Pogojev uporabe storitev lahko kadar koli pregledate na tej strani.
Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh Pogojev uporabe storitev z objavo posodobitev in sprememb na naši spletni strani. Vaša odgovornost je, da redno preverjate našo spletno stran glede sprememb. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do našega spletnega mesta ali storitve po objavi kakršnih koli sprememb teh Pogojev uporabe pomeni, da se s temi spremembami strinjate.

ČLEN 20 – KONTAKTNI PODATKI

Vprašanja v zvezi s Pogoji storitve nam pošljite na naslov info@tomtek.eu.